از شعار “نه غزه نه لبنان” نیکی هیلی در سازمان ملل تا حمله نتانیاهو به ظریف به خاطر تبریک کریسمس! + فیلم و تصاویر

از شعار “نه غزه نه لبنان” نیکی هیلی در سازمان ملل تا حمله نتانیاهو به ظریف به خاطر تبریک کریسمس!

بیشتر بخوانید...

از شعار “نه غزه نه لبنان” نیکی هیلی در سازمان ملل تا حمله نتانیاهو به ظریف به خاطر تبریک کریسمس! + فیلم و تصاویر

از شعار “نه غزه نه لبنان” نیکی هیلی در سازمان ملل تا حمله نتانیاهو به ظریف به خاطر تبریک کریسمس!

بیشتر بخوانید...