فعالیت ۱۳ بانک در سامانه بانکی “بله”/محدودیتی در انتقال وجه به‌صورت کارت به کارت نداریم

فعالیت ۱۳ بانک در سامانه بانکی “بله”/محدودیتی در انتقال وجه به‌صورت کارت به کارت نداریم

بیشتر بخوانید...

گذار از حسابداری نقدی به تعهدی در کشور ،پول می‌خواهد/تحول در نظام مالی، یکی از نیازهای اصلی امروز کشور است

گذار از حسابداری نقدی به تعهدی در کشور ،پول می‌خواهد/تحول در نظام مالی، یکی از نیازهای اصلی امروز کشور است

بیشتر بخوانید...