یک پیشش‌بینی بدبینانه درباره سرنوشت انتقال آب/ خوزستان به زودی خالی از سکنه می‌شود