چه کنیم که بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در تئاتر شود؟/ اقتصاد هنر را زمین می‌زند