لحظه بیرون انداختن یک ⁧بیمار ⁩از بیمارستانی در ⁧ آمریکا/ بیمارستان عذرخواهی کرد (فیلم)