فقط ۲ میلیون نفر از نرم افزارهای ایرانی استفاده کردند/تلگرام توسط آمریکایی‌ها تهدید شد