عضو حزب کارگر انگلیس: ترامپ اظهاراتی بی‌رحمانه درباره کشور‌ها بیان داشته است