دادستان عربستان: متهمان به فساد در خارج از کشور نیز تحت پیگرد قرار می‌گیرند