حریم بیماران خانم در بیمارستان‌ها خدشه‌دار شده است/انتقال شکوائیه‌های متعدد به کمیسیون فرهنگی