حرکت به سمت کاربردی‌سازی ایده‌های خلاقانه هدف برگزاری جشنواره هوایی