ثروتمندترین شاهزاده سعودی به زندانی فوق امنیتی منتقل شد/ مذاکره بن طلال با مقامات ریاض ادامه دارد