تیراندازی در شهرک صنوف قاضی خرم آباد / اصابت ۱۷ گلوله به یک واحد صنفی