تظاهرات هزاران نفری صهیونیست‌ها در اعتراض به فساد مالی نتانیاهو برای هفتمین هفته متوالی