با نقادی و رفتارهای ژورنالیستی نمی‌توان مشکلات کشور را حل کرد