آثار برجام الی یوم القیامه باقی می‌ماند/اگر به تعهدات بین‌المللی احترام نگذاشتیم، باید فاتحه تمدن در جهان بخوانیم